اولین و بزرگترین پایگاه خبری شهرستان بانه
مرور رده

اخبار روز

شهر کاشان جهانی می‌شود؟

معاون صنایع دستی استان اصفهان اظهار کرد که یکی از برنامه‌های این معاونت ثبت جهانی شهر کاشان در حوزه نساجی سنتی است. او البته بر این باور است که برای به ثبت جهانی رساندن هر شهری باید ابتدا سطح کیفی آثار را با استانداردهای جهانی مطابقت داد.