اجرای سیستم جمع آوری فاضلاب در روستای شوی

سیستم جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستای شوی با اعتبارات صندوق توسعه اسلامی اجرا می شود

 

صبح روز گذشته شنبه ۱۱ آبان ماه؛ “مهندس امین زاده” سرپرست فرمانداری شهرستان بانه از پروژه جمع آوری فاضلاب روستای شوی بازدید نمود.

وی در این بازدید ضمن تاکید بر تسریع در اجرای پروژه، دستگاه اجرایی و پیمانکار پروژه را به بازسازی سریع حفاری های صورت گرفته ملزم کرد.

لازم به ذکر است پروژه ی مذکور شامل ۱۱ کیلومتر شبکه داخلی با لوله به قطر ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی متر می باشد.

۲ کیلومتر خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب که با اعتبار ۵۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه اسلامی در حال اجرا می باشد.