اجرای پویش دقیقه‌ای برای سلامتی در مدارس مجازی با نیاز‌های ویژه

رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان از اجرای پویش دقیقه‌ای برای سلامتی در راستای ترویج سلامت وآموزش تندرستی در مدارس مجازی با نیاز‌های ویژه استان خبر داد.
رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان از اجرای پویش دقیقه‌ای برای سلامتی در راستای ترویج سلامت وآموزش تندرستی در مدارس مجازی با نیاز‌های ویژه استان خبر داد.