استاندار کردستان: بانک‌ها برای کمک به شهرداری‌ها همت کنند

بهمن مرادنیا عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان پایین بودن سرانه درآمدی شهرداری ها را از جمله دلایل ناتوانی آنها در برآورده کردن توقعات و انتظارات شهروندان اعلام کرد و اظهار داشت: استفاده از این ظرفیت قانونی، کمک بسیار خوبی برای شهرداری‌ها خواهد بود.   وی با بیان اینکه اگر اراده وجود داشته […]بهمن مرادنیا عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان پایین بودن سرانه درآمدی شهرداری ها را از جمله دلایل ناتوانی آنها در برآورده کردن توقعات و انتظارات شهروندان اعلام کرد و اظهار داشت: استفاده از این ظرفیت قانونی، کمک بسیار خوبی برای شهرداری‌ها خواهد بود.  

وی با بیان اینکه اگر اراده وجود داشته باشد هر کاری شدنی خواهد بود، افزود: از بانک‌ها توقع داریم تا حدی مقررات را کنار بگذارند و حداکثر مساعدت را در تسهیلگری و پرداخت تسهیلات به شهرداری ها داشته باشند زیرا هر تحولی که ایجاد شود برای استان و خدمت به مردم است.  

استاندار کردستان اضافه کرد: در صورت اعطای این تسهیلات، در بازپرداخت آن مشکلی نخواهد بود چراکه طبق بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ظرفیت قانونی استفاده از تهاتر فراهم است.  

کردستان ۳۰ شهرداری دارد و مبلغ مورد نیاز آنها یک هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال بوده که فعلا در این جلسه پرداخت ۲۸۰ میلیارد ریال آن از سوی تعدادی از بانک‌ها مورد موافقت قرار گرفت.