امسال المان های نوروزی به صورت محدود در سطح شهر سنندج نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری سنندج گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و توصیه پزشکان مبنی بر پرهیز از حضور در اماکن عمومی امسال این سازمان در آستانه سال نو وبا هدف، حفظ سلامتی و همچنین کاهش حضور شهروندان […]به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری سنندج گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و توصیه پزشکان مبنی بر پرهیز از حضور در اماکن عمومی امسال این سازمان در آستانه سال نو وبا هدف، حفظ سلامتی و همچنین کاهش حضور شهروندان در فضا های شهری، بصورت محدود نسبت به فضا سازی و نصب المان نوروزی در سطح شهر اقدام می نماید.

رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری سنندج: یکی از رسالت های این سازمان فضا سازی محیطی و آذین بندی سطح شهردر مناسبت ها و اعیاد مختلف در طول سال است.

شرمین شریفی بیان کرد: هر ساله در آستانه سال نو این سازمان برنامه ریزی ها و اقدامات مناسبی در جهت زیبا سازی معابر سطح شهر جهت استقبال از سال نو را اجرا می نمود.

وی گفت: شیوع ویروس کرونا در اوایل اسفند ماه امسال و توصیه پزشکان مبنی بر پرهیز از حضور در اماکن عمومی سطح شهر باعث شد که در فضا سازی ها و نصب المان های نوروزی کمی تغییر ایجاد کنیم.

شریفی افزود: امسال و با هدف حفظ سلامتی وهمچنین کاهش حضور شهروندان در فضا های شهری، فضا سازی محیطی و نصب المان های نوروزی بصورت محدود تری نسبت به سنوات گذشته در سطح شهر نصب می شود.

وی عنوان کرد: فضا سازی های سطح شهر و نصب پرچم الوان با تم نوروز و شهر خلاق و همچنین نصب المان های نوروزی بصورت محدود با هدف تلطیف روحیه شهروندان انجام می شود.

رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری سنندج با بیان اینکه همه با هم با وفاق و همدلی و همچنین رعایت نکات بهداشتی می توانیم این ویروس را شکست دهیم، از شهروندان سنندجی درخواست کرد: ازتجمع در اماکن ومیادین که این المان ها نصب شده پرهیزنموده و از دست زدن به المان های نوروزی خودداری کنید.