ایجاد سامانه نوبت دهی الکترونیک در دادگستری استان کردستان

رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: مقرر گردید تا معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان ضمن پیگیری نواقص فنی مربوط به دادرسی الکترونیک ، اجرایی شدن دادرسی الکترونیک در کلیه واحدهای قضایی سطح استان را پیگیری و اعمال نظارت نمایند.

اولین جلسه شورای معاونین دادگستری استان کردستان به ریاست جناب آقای محمدرضا مترقب و با حضور کلیه اعضای شورای معاونین و در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری برگزار شد.

در حاشیه این جلسه محمدرضا مترقب در مصاحبه با روابط عمومی اظهار کرد: ضروری است تا واحدهای قضایی استان با انجام برنامه ریزی فوری و دقیق نسبت به مختومه نمودن پرونده های دارای بیش از ۵ سال قدمت اقدام نمایند.

مترقب عنوان کرد: مقرر گردید تا معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان ضمن پیگیری نواقص فنی مربوط به دادرسی الکترونیک، اجرایی شدن دادرسی الکترونیک در کلیه واحدهای قضایی سطح استان را پیگیری و اعمال نظارت نمایند.

وی بر لزوم اعمال مجازات های جایگزین حبس توسط شعب کیفری در سطح استان تاکید کرد و افزود: روسای واحدهای قضایی در سطح استان موظفند تا در این خصوص اعمال نظارت نمایند .

ایشان همچنین از ایجاد سامانه نوبت دهی توسط معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان به آدرس اینترنتی www.kjts.ir خبر داد و گفت: به منظور رفاه حال مراجعین و جلوگیری از حضور مردم در واحدهای قضایی سطح استان، و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا این سامانه تشکیل شده است تا مردم شریف سراسر استان از این طریق برای حضور در محاکم دادگستری اخذ نوبت نمایند .

وی همچنین به استقرار میز خدمت در مبادی ورودی دادگستری های سطح استان اشاره و خاطرنشان کرد : هدف از تشکیل این میز خدمت ضمن راهنمایی ارباب رجوع، خودداری از ورود بی مورد افراد غیر مرتبط با پروندهها به مجتمع های قضایی می باشد.

در ادامه این جلسه نیز اعضای شورای معاونین در مورد موضوعات مختلف سخنان خود را ارائه نمودند که در خصوص آن بحث و بررسی شد.

 

انتهای پیام/