بارش برف بهاری در بیجار

سنندج – ایرنا – همزمان با چهارمین روز از فصل بهار، شهرستان بیجار زیر چتر برف، سفید بخت شد، جهاد کشاورزی برای پیشگیری از سرمازدگی به باغداران هشدار داد.عکاس: سید محمد صابر سبحانیسنندج – ایرنا – همزمان با چهارمین روز از فصل بهار، شهرستان بیجار زیر چتر برف، سفید بخت شد، جهاد کشاورزی برای پیشگیری از سرمازدگی به باغداران هشدار داد.عکاس: سید محمد صابر سبحانی