بازدید مسئولین شهرستان از سازه های مکانیکی آبخیزداری و پروژه های بیولوژیک مراتع و توسعه جنگل در روستای قلی آباد

امروز جمعی از مسئولین اداری، نظامی و انتظامی شهرستان بانه و بخش ننور از سازه های مکانیکی آبخیزداری و پروژه های بیولوژیک مراتع و توسعه جنگل در روستای قلی آباد بازدید نمودند.

به گزارش بانه نیوز؛ به مناسبت هفته پدافند غیر عامل، جمعی از مسئولین اداری، نظامی و انتظامی شهرستان بانه و بخش ننور از سازه های مکانیکی آبخیزداری و پروژه های بیولوژیک مراتع و توسعه جنگل در روستای قلی آباد با گونه های چند منظوره انجام شده در حوزه جامع آبخیز ننور، بوم سازگان زاگرس، از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بازدید نمودند.

“عثمان صالح زاده” رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بانه در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از پروژه های اجرایی اداره منابع طبیعی، انجام پروژه های مختلف حفظ، احیا و توسعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی، عملیات بیولوژیک و آبخیزداری را گام مهمی در کاهش اثراث زیانبار طبیعی و مشکلات زیست محیطی  مانند سیل، فرسایش خاک و  مبحث عمر مفید سدها، … و باعث افزایش ذخیره نزولات آسمانی، کنترل رواناب، افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه مورد نیاز دامداری و اشتغال پایدار دامداران و بهره برداران محلی و همسو با سیاستها و برنامه های پدافند غیر عامل عنوان نمودند.

 

انتهای خبر/