برپایی چادر در پارکهای سنندج در ایام نوروز ممنوع است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، لقمان حیدری اظهار داشت: امسال برپایی چادر در سطح پارکها در ایام نوروز ممنوع است.معاون خدمات شهری شهرداری سنندج گفت: هر ساله شهرداری در ایام نوروز با تشکیل ستاد سفرهای نوروزی دو پارک ملت و نسیم را به محل اسکان مسافران و گردشگران اختصاص می داد.وی تاکید کرد: امسال […]به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، لقمان حیدری اظهار داشت: امسال برپایی چادر در سطح پارکها در ایام نوروز ممنوع است.
معاون خدمات شهری شهرداری سنندج گفت: هر ساله شهرداری در ایام نوروز با تشکیل ستاد سفرهای نوروزی دو پارک ملت و نسیم را به محل اسکان مسافران و گردشگران اختصاص می داد.
وی تاکید کرد: امسال با توجه ممنوعیت سفر و شیوع و اپیدمی ویروس کرونا در سطح کشور و سرعت سرایت این ویروس برپایی هرگونه چادر در سطح پارکها ممنوع است.
حیدری خاطرنشان کرد: در همین راستا هرگونه چادری در سطح هر کدام از پارکها برپا شود بلافاصله نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد شد.

۴۸