برگزیده شدن اثر دو عکاس بانه ای در سومین سوگواره عکس آیین‌های عاشورایی کردستان!

به گزارش بانه نیوز؛ پنجشنبه 25 مهرماه، سومین سوگواره استانی عکس آیین‌های عاشورایی کردستان با معرفی نفرات برگزیده در دو بخش عکس حرفه‌ای و موبایلی در مجتمع فرهنگی هنری امیرنظام گروسی بیجار به کار خود پایان داد.

برگزیده شدن اثر دو عکاس بانه ای در سومین سوگواره عکس آیین‌های عاشورایی کردستان!

به گزارش بانه نیوز؛ پنجشنبه ۲۵ مهرماه، سومین سوگواره استانی عکس آیین‌های عاشورایی کردستان با معرفی نفرات برگزیده در دو بخش عکس حرفه‌ای و موبایلی در مجتمع فرهنگی هنری امیرنظام گروسی بیجار به کار خود پایان داد.

در بخش عکس مردمی (تلفن همراه) آقایان ‌”امید محمدی” از شهرستان بانه رتبه اول، “علی اکبر عرب زاده” از شهرستان بیجار رتبه دوم و “عطیه علی حسینی و حسن احمدی” مشترکا رتبه سوم این بخش را به خود اختصاص دادند.

هیئت داوران سومین سوگواره استانی عکس آیین‌های عاشورایی در بخش عکس حرفه‌ای تندیس، لوح تقدیر و جایزه این بخش را به “ژاله بهرامی” از سقز، “ابراهیم علیپور” از بانه و “محمود زمانی” از بیجار به عنوان نفرات اول تا سوم تقدیم کرد.