تردد خودرو در مسیرهای منتهی به بانه محدود شد

برای پیشگیری و مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا، تردد خودرو‌ها در مسیر‌های منتهی به بانه از امروز تا اطلاع ثانوی محدود شد.


برای پیشگیری و مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا، تردد خودرو‌ها در مسیر‌های منتهی به بانه از امروز تا اطلاع ثانوی محدود شد.