تعطیلی اماکن تاریخی و گردشگری سنندج در مقابله با گسترش کرونا

ایرنا – سنندج -اماکن تاریخی و گردشگری سنندج با شیوع بیماری کرونا در کشور جهت جلوگیری از تجمع افراد و مقابله و پیشگیری از این بیماری تا ۱۵ فروردین تعطیل هستند.ایرنا – سنندج -اماکن تاریخی و گردشگری سنندج با شیوع بیماری کرونا در کشور جهت جلوگیری از تجمع افراد و مقابله و پیشگیری از این بیماری تا ۱۵ فروردین تعطیل هستند.