تغییر تولیدی پوشاک به ماسک

ایرنا – سنندج – فرشید یعقوبی جوان ۳۲ ساله اهل مریوان تا هفته گذشته با ۲۵ نفر دیگر در کارگاه تولیدی پوشاک مشغول به تولید پوشاک بودند. اما از چهار روز پیش به خاطر اهمیت ماسک و احتیاج جامعه به این اقلام بهداشتی جهت مبارزه با شیوع بیماری کرونا تولیدی پوشاک خود را به ماسک […]ایرنا – سنندج – فرشید یعقوبی جوان ۳۲ ساله اهل مریوان تا هفته گذشته با ۲۵ نفر دیگر در کارگاه تولیدی پوشاک مشغول به تولید پوشاک بودند. اما از چهار روز پیش به خاطر اهمیت ماسک و احتیاج جامعه به این اقلام بهداشتی جهت مبارزه با شیوع بیماری کرونا تولیدی پوشاک خود را به ماسک تغییر داده است و روزانه شش هزار ماسک تولید می کند.