توزیع بسته های غذایی در روستاهای کردستان‎

ایرنا – سنندج – هزار بسته مواد غذایی روز چهارشنبه با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه استان کردستان و کمیته امداد امام خمینی (ره) در آستانه سال نو، میان اهالی روستاهای «نران»، «سمان»، «شهرک وحدت»، «قصریان»، «بوربان»، «مونیه» و «شینه» از توابع شهرستان سنندج در استان کردستان توزیع شد.ایرنا – سنندج – هزار بسته مواد غذایی روز چهارشنبه با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه استان کردستان و کمیته امداد امام خمینی (ره) در آستانه سال نو، میان اهالی روستاهای «نران»، «سمان»، «شهرک وحدت»، «قصریان»، «بوربان»، «مونیه» و «شینه» از توابع شهرستان سنندج در استان کردستان توزیع شد.