توزیع هزارو ۷۲۰ تن میوه شب عید در کردستان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از آغاز توزیع میوه شب عید از ۲۴ اسفند در استان خبر داد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از آغاز توزیع میوه شب عید از ۲۴ اسفند در استان خبر داد