جشنواره بازی های آموزشی در مدارس مجازی با نیاز ویژه برگزار می شود

بازی زمینه رشد اجتماعی و طبیعی کودک را فراهم میکند

به گزارش بانه نیوز و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استثنایی کردستان، خلیل رنجبر با اشاره به بازی به عنوان فرآیندی درمانی و یکی از نیازهای اساسی کودکان، اظهار داشت: دانش آموزان از طریق بازی های آموزشی به عنوان فرآیندی درمانی نکات آموزشی و مهارت های اجتماعی را بهتر یاد می گیرند.

وی افزود: در راستای برآورده کردن نیازهای آموزشی متفاوت دانش آموزان با نیازهای ویژه و کمک به شکوفایی استعدادها و توانمندی های آنان دبیرخانه این جشنواره مستقر در روابط عمومی آموزش و پرورش با نیازهای ویژه استان از اول تا پایان اردیبهشت ماه جاری طرح ها، ابتکارات و نوآوری های آموزگاران و دبیران در مدارس و مراکز مجازی با نیازهای ویژه را دریافت خواهد کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان ادامه داد: بازی زمینه رشد اجتماعی و طبیعی کودک را فراهم و با تمرین قانون پذیری، مسئولیت پذیری، کارگروهی، احترام به حقوق دیگران، مدیریت رفتار و نیل به برتری، دانش آموزان با نیازهای ویژه را برای حضور و زندگی در جامعه آماده می کند.

رنجبر با بیان اینکه تدریس قسمتی از فعالیت آموزشی است که معطوف به یادگیری یا تغییر روش های رفتاری است، یادآور شد: نظریه ها، دیدگاه ها، ماهیت و روش های تدریس متفاوت بوده و بر ایجاد رابطه تعاملی بین یاددهنده و یاد گیرنده تأثیر دارد.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان از طریق بازی زندگی در آینده را تمرین می کنند، بیان کرد: این بازی ها با تقویت فکر، خلاقیت و تمرکز دانش آموزان آنها را به تحرک و کارگروهی تشویق می کند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با بیان اینکه کودکان با زبان بازی، تصویری و لمس بهتر آموزش می بینند، گفت: در بازی های گروهی و استفاده مشترک از وسایل بازی می توان روابط اجتماعی، قانون و مقررات، حق و حقوق و نوبت را به آنان آموزش داد.

رنجبر با بیان اینکه در دنیای کودکان بازی ابزار مهم، مؤثر و بخشی از زندگی آنها است، اظهار داشت: هدف بستر سازی فرهنگی برای دیدن کودکان و پاسخگویی به نیاز آنها برای یادگیری است.

انتهای پیام/