خیابان های اصلی سطح شهر روزانه سه بار ضدعفونی و گند زدایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، حشمت الله صیدی اظهار داشت: از شهروندان، کسبه و دستفروشان درخواست داریم از تردد غیر ضروری در خیابان اصلی شهر پرهیز و دستفروشان و کسبه هم از پهن کردن بساط خودداری کنند. وی به ساعات اجرای طرح ضد عفونی و گند زدایی معابر […]به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، حشمت الله صیدی اظهار داشت: از شهروندان، کسبه و دستفروشان درخواست داریم از تردد غیر ضروری در خیابان اصلی شهر پرهیز و دستفروشان و کسبه هم از پهن کردن بساط خودداری کنند.

وی به ساعات اجرای طرح ضد عفونی و گند زدایی معابر اصلی شهر اشاره کرد و افزود: نوبت اول اجرای طرح ضد عفونی و گند زدایی معابر اصلی سطح شهر ساعت ۱۰ صبح است.

شهردار سنندج ادامه داد: همچنین نوبت دوم اجرای طرح ضد عفونی و گندزدایی معابر اصلی ساعت ۱۳ ظهر و نوبت سوم اجرای طرح ضد عفونی و گندزدایی معابر اصلی سطح شهر نیز ساعت ۱۷ عصر است.