دانشمندان نقشه پروتئین یک گیاه خاص را ایجاد کردند

محققان دانشگاه فنی مونیخ در مطالعه اخیرشان موفق به ترسیم نقشه حدود ۱۸۰۰۰ پروتئین در یک نوع گیاه شدند. به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، هر سلول از یک ارگانیسم حاوی اطلاعات ژنتیکی کاملی است که شامل طرح یک موجود زنده و  بسته بندی شده در دنباله بلوک های ساختاری به نام […]محققان دانشگاه فنی مونیخ در مطالعه اخیرشان موفق به ترسیم نقشه حدود ۱۸۰۰۰ پروتئین در یک نوع گیاه شدند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، هر سلول از یک ارگانیسم حاوی اطلاعات ژنتیکی کاملی است که شامل طرح یک موجود زنده و  بسته بندی شده در دنباله بلوک های ساختاری به نام بلوک های ساختاری نوکلئوتید دی.ان.ای است.

پاسخ در الگوی پروتئینی سلولهای بافت مربوطه قرار دارد. پروتئین ها بازیگران پیشرو در هر سلول هستند. آنها بیوکاتالیست هستند ، سیگنالهایی را در داخل و بین سلولها منتقل می کنند و ساختار سلول را تشکیل می دهند.

برای مطالعه ، دانشمندان گیاه رَشادی گوش‌موشی یا آرابیدوپسیس تالیانا (thale cress) را با استفاده از تکنیکهای پر توان بیوشیمیایی و تحلیلی مورد بررسی قرار دادند تا به تدریج در مورد ترکیب مولکولی آن اطلاعاتی به دست آورند.

مدتها علفهای هرز ناخوشایند با گلهای سفید کوچک، موش آزمایشگاهی زیست گیاه شناسان برای مطالعه گیاهان بوده اند زیرا آنها کوچک هستند وبه راحتی قابل رشد هستند. اما طی این مطالعه محققان قصد داشتند گیاهان دیگری را مورد بررسی قرار دهند.

رَشادی گوش‌موشی یا آرابیدوپسیس تالیانا یک گیاه کوچک و بومی اروپا، آسیا و شمال غربی آفریقاست. این گیاه اولین گیاهی است که نقشه ژنی‌اش توالی‌یابی شد.

این گیاه کوچکترین ژنوم شناخته شده گیاهی را دارا است. اندازه ژنوم این گیاه حدود ۱۳۵ مگابیس است ودارای ۲۷۰۰۰ ژن و ۳۵۰۰۰ پروتئین است. این گیاه ۵ کروموزوم دارد که در مقایسه با گیاهان دیگر، عدد کمی ست.

دانشمندان با استفاده از کروماتوگرافی مایع همراه با طیف سنجی جرمی پشت سر هم به عنوان روش های اندازه گیری ، توانستند هزاران پروتئین گیاهی را در یک آزمایش بررسی کنند.

کروماتوگرافی(Chromatography) یا سَوانِگاری روشی در علم شیمی برای جداسازی اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن است.  روشهای بیوانفورماتیک به تجزیه و تحلیل مقادیر عظیم داده ها کمک می کند.

“برنارد کاستر” (Bernhard Küster) ، استاد پروتئومیکس و زیست شناسی گفت: برای اولین بار ، ما پروتئوم را بطور گسترده نقشه برداری کردیم، یعنی تمام پروتئین های موجود در بافت گیاه رشادی گوش‌موشی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. این یافته ها به دانشمندان بینش جدیدی در مورد زیست شناسی پیچیده گیاهان ارائه می‌دهد. به کلیه پروتئین‌هایی که در یک سلول در یک زمان مشخص بیان می‌شود، پروتئوم آن سلول گفته می‌شود و این پروتئوم است که فاصله بین ژنوم و مکانیسم مولکولی رفتار سلولی را پر می‌کند. برخلاف ژنوم، برای هر اورگانیسم نمی‌توان یک پروتئوم واحد تعریف کرد. این اطلاعات در پایگاه داده آنلاین ProteomicsDB موجود است.

یافته های این مطالعه در مجله “Nature “منتشر شده است.

انتهای پیام