دیدار معاون هماهنگ کننده سپاه بانه باخانواده شهدا

معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان بانه با خانواده شهدا در این شهرستان دیدار وگفتگو کرد.

پیرزاد معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان بانه  در این دیدار بیان کرد:حماسه آفرینی عزیزان ازدست رفته دردوران هشت ساله دفاع مقدس ستودنی است وسربلندی واقتدارجمهوری اسلامی مرهون تلاش وفداکاری قشر ایثارگرجامعه است.

وی اظهارکرد: دیدارباخانواده بازنشسته متوفی فرصتی ازباب وظیفه برای خدمت رسیدن به این خانواده‌های گرانقدر فراهم میکند واین افتخاری است که چهره نورانی این عزیزان ازنزدیک دیده شود.

پیرزاد درپایان بیان کرد:ازخداوند خواستار فرصت خدمت گذاری به خانواده بازنشستگان متوفی ودیگر ایثارگران زحمتکش این دیارهستم.

بسیج کردستان
انتهای خبر/