راه اندازی کمپین ” هر دانش آموز کردستانی یک سفیر سلامت “

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان از راه‌اندازی کمپین ” هر دانش‌آموزی کردستانی یک سفیر سلامت ” با شعار «نه به سفر، نه به دید و بازدید و سالم در خانه بمانیم» خبرداد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان از راه‌اندازی کمپین ” هر دانش‌آموزی کردستانی یک سفیر سلامت ” با شعار «نه به سفر، نه به دید و بازدید و سالم در خانه بمانیم» خبرداد.