سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان منصوب شد

طی حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، محمد مخدومی به عنوان سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان کردستان منصوب شد.

تا پیش از این محمد مخدومی به عنوان مسئول فرهنگی و مدیرحراست در اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان مشغول به فعالیت بوده و همچنین مدرس در دانشگاه های علوم پزشکی و کردستان است.

پیش از محمد مخدومی، محمد عبدالملکی مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان بود که سال گذشته و به دلیل جذب در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان عضو هیات علمی از سمت خود استفعا داد.

طی سه سال اخیر این برای سومین بار است که مدیرکل کتابخانه های عمومی در استان کردستان تغییر می کند.

بعد از رفتن اسماعیل احمدی از مدیرکلی کتابخانه های عمومی، محمد عبدالملکی به عنوان مدیرکل این نهاد منصوب شد و حال بعد از رفتن عبدالملکی، نوبت به مخدومی رسید تا وی مسئولیت این نهاد را عهده دار شود.

انتهای پیام/