سهم ارگان‌های حمایتی در مهار کرونا

ایرنا – سنندج – با هدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و بر اساس اولویت مواد شوینده و بهداشتی مورد نیاز ۲۶ هزار خانوار شهری تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۲۴ هزار خانوار تحت حمایت سازمان بهزیستی با حمایت اداره اوقاف، شهرداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال توزیع است. (عکاس: […]ایرنا – سنندج – با هدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و بر اساس اولویت مواد شوینده و بهداشتی مورد نیاز ۲۶ هزار خانوار شهری تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۲۴ هزار خانوار تحت حمایت سازمان بهزیستی با حمایت اداره اوقاف، شهرداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال توزیع است. (عکاس: سیدمصلح پیرخضرانیان)