شادی و نشاط یک روز برفی در ارتفاعات آربابا شهر بانه

همزمان با بارش برف و سفید پوش شدن شهر و ارتفاعات آربابا در بانه شور و نشاط خاصی میان مردم بویژه کودکان و نوجوانان ایجاد شد تا شادی خود از این نعمت الهی را با یکدیگر تقسیم کنند.

 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا
 • تلاش برای رسیدن به قله آربابا

  ایرنا
  انتهای خبر/