شناسایی تسریع کننده‌های توسعه در اقتصاد جهش ساز است

ایسنا/کردستان استاد اقتصاد دانشگاه کردستان گفت: شناسایی تسریع کننده های توسعه برای تولید جهش ساز خواهد بود و منظور از جهش تولید نیز همین است. حامد قادرزاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه تعبیر ذهنی از تولید بیشتر، تولید فیزیکی است اظهار کرد: تولید با تعبیر فایده، همه انواع فایده را […]ایسنا/کردستان استاد اقتصاد دانشگاه کردستان گفت: شناسایی تسریع کننده های توسعه برای تولید جهش ساز خواهد بود و منظور از جهش تولید نیز همین است.

حامد قادرزاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه تعبیر ذهنی از تولید بیشتر، تولید فیزیکی است اظهار کرد: تولید با تعبیر فایده، همه انواع فایده را اعم از شکلی (فرآوری و تبدیل محصولات تا مرحله مصرف نهایی)، فایده زمانی ( تولید کالاهای خارج از فصل، توسعه انبارداری، سردخانه داری و….) و فایده مکانی(تولید بر اساس مزیت نسبی) و فایده مالکیتی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: تولید صرف بدون توجه به تکمیل فرآیندهای لازم ممکن است مشکل کوتاه مدت را حل کند اما حل مشکل بلند مدت مستلزم فراهم کردن زمینه افزایش ارزش افزوده و تکمیل این فرایند است که به دنبال خود پیامدهای اشتغالزایی، تخصص و تقسیم کار و همچنین توزیع عادلانه درآمد را به دنبال خواهد داشت.

این استاد اقتصاد دانشگاه کردستان با بیان اینکه افزایش ارزش افزوده و تکمیل فرآیند آن جهش تولید است، تصریح کرد: این نگرش، دو هدف تولید و ارزش افزوده و همچنین کاهش هزینه های ناشی از تولید همراه با اریب اقتصادی را همزمان تحقق می بخشد.

وی با اشاره به اینکه نگاه به تولید جهشی یا جهش تولید مهمتر از میزان فیزیکی تولید است، عنوان کرد: امروزه مهمترین تولید، تولید با حداقل هزینه است و این مزیت تحقق نمی یابد مگر این که دیدجامع نگری در برنامه ریزی حاکم باشد، در نتیجه معتقدم این نگاه جامع و مانع است، مشروط بر این که درست تعبیر و تفهیم شود.

قادرزاده ادامه داد: تحقق اهداف شعار سال مستلزم ایجاد زمینه تحقق از سوی بخش دولتی است و اولین اقدام در این مسیر باور به تمرکززدایی در اقتصاد است.

وی خاطرنشان کرد: اقدام دوم استفاده مطلوب از سرمایه های انسانی و تکمیل زنجیره ارزش تولید با نگاه تخصص گرایی به منظور تخصیص بهینه منابع است که خود کاهنده هزینه‌های زیست محیطی و تحقق بخش اهداف توسعه پایدار و کاهش فاصله بین سیاستگذاران و مجریان بخش خصوصی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه کردستان گفت: نکته سوم تلاش در جهت فاصله گرفتن از دستوری برخورد کردن با اقتصاد و فراهم کردن زمینه استفاده از قوانین اقتصادی منطبق با شرایط هر منطقه بر اساس تحقیقات میدانی مشروط بر رعایت اهداف بلندمدت و ارزشی است.

وی اظهار کرد: شرط تحقق اهداف توسعه پایدار، تولید بر اساس حداکثرسازی منافع جانبی و حداقل کردن هزینه های جانبی محیط فعالیت، سایر محیط‌هایی که از آن اثر پذیری در زمان حال و آینده دارند، گروه هدف و سایرینی که از آن به طور مستقیم و غیر مستقیم منفعت یا ضرری دریافت می کنند است.

قادرزاده در پایان با بیان اینکه یکی از این کاتالیزورها همانا مردمی کردن اقتصاد به عنوان اولین اصل اقتصاد مقاومتی است، یادآور شد: برنامه‌ای با منافع سرریز نتیجه بخش و با هزینه های زیاد جانبی هر چند اگر در کوتاه مدت اجرایی شود اما در بلند مدت غیر مفید و آسیب رسان خواهد بود لذا شناسایی کاتالیزورهای انجام آن و فراهم نمودن انها جهش ساز خواهد بود و منظور از جهش تولید نیز همین است.

انتهای پیام