شهدا با جانفشانی‌های خود پرچم عزت وسربلندی ایران را برافراشته اند

استاندار کردستان به مناسبت بزرگداشت روز «شهید» پیامی را صادر کرد و گفت: شهیدان با جانفشانی‌های خود پرچم عزت و سربلندی ایران را برافراشته اند.
استاندار کردستان به مناسبت بزرگداشت روز «شهید» پیامی را صادر کرد و گفت: شهیدان با جانفشانی‌های خود پرچم عزت و سربلندی ایران را برافراشته اند.