صدور اعتبار نامه منتخب مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس یازدهم

اعتبار نامه "بهزاد رحیمی" منتخب مردم شهرستانهای سقز و بانه را درحضور دادستان سقز و اعضای هیات اجرایی به وی تقدیم کرد.

“کامیل کریمیان” فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه سقز و بانه، اعتبار نامه “بهزاد رحیمی” منتخب مردم شهرستانهای سقز و بانه را درحضور دادستان سقز و اعضای هیات اجرایی به وی تقدیم کرد.

درحالیکه این دوره ۱۰ نامزد به رقابت پرداخته و براساس آگهی فرم شماره ۷۸ نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه سقز و بانه، ۸۹ هزار و ۲۰۱ رای در دوم اسفندماه به صندوقها ریخته شده بود؛ “بهزاد رحیمی” با ۳۴ هزار و ۴۳۹ رای به عنوان منتخب این دوره از مجلس انتخاب و معرفی شده بود.

انتهای‌خبر/