صنوف غیر ضروری را باید متقاعد به تعطیلی کرد

معاون اقتصادی استاندار کردستان از متقاعد کردن برخی از‌ صنوف غیر ضروری برای تعطیلی در جهت جلوگیری از تجمع و مراجعه مردم خبر داد.
معاون اقتصادی استاندار کردستان از متقاعد کردن برخی از‌ صنوف غیر ضروری برای تعطیلی در جهت جلوگیری از تجمع و مراجعه مردم خبر داد.