ضرورت درتسریع اجرای خط انتقال و واگذاری انشعاب آب شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، خالد جعفری در این جلسه اظهار داشت: باید تلاش کنیم در تامین آب این شهرک صنعتی هم به شرکت شهرک های صنعتی و هم به آبفای استان کمک شود و هم مردم پای کار باشند. وی با اذعان به اینکه صنایع مستقر در شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج صنایع غذایی […]به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، خالد جعفری در این جلسه اظهار داشت: باید تلاش کنیم در تامین آب این شهرک صنعتی هم به شرکت شهرک های صنعتی و هم به آبفای استان کمک شود و هم مردم پای کار باشند. 
وی با اذعان به اینکه صنایع مستقر در شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج صنایع غذایی است، خاطرنشان کرد: این صنایع نیازمند آب شرب است و این آب نیز ارزان نیست. 
جعفری بر لزوم تسریع در تامین آب این شهرک تاکید و افزود: اگر این مشکل الان حل نشود، رفع آن در آینده دشوار خواهد بود.

۴۶