طبیعت بهاری سروآباد

ایرنا – سنندج – با آغاز فصل بهار طبیعت نشاط و سرسبزی را به خود می گیرد. تصاویر طبیعت بهاری کوه‌های شهرستان سروآباد در استان کردستان را نشان می‌دهد.(عکس از سید مصلح پیرخضرانیان)ایرنا – سنندج – با آغاز فصل بهار طبیعت نشاط و سرسبزی را به خود می گیرد. تصاویر طبیعت بهاری کوه‌های شهرستان سروآباد در استان کردستان را نشان می‌دهد.(عکس از سید مصلح پیرخضرانیان)