عبور و مرور عابران در آخرین ساعت های سال ۹۸

ایرنا – سنندج – برخلاف تمام توصیه های پزشکی مبنی بر عدم حضور در معابر و اماکن عمومی و ماندن در خانه ها، برخی از مردم بی توجه به این ملاحضات همچنان در آخرین روز سال مشغول تردد و خرید های بعضا نه چندان ضروری هستند.ایرنا – سنندج – برخلاف تمام توصیه های پزشکی مبنی بر عدم حضور در معابر و اماکن عمومی و ماندن در خانه ها، برخی از مردم بی توجه به این ملاحضات همچنان در آخرین روز سال مشغول تردد و خرید های بعضا نه چندان ضروری هستند.