عملکرد مطلوب شوراها باعث بهبود خدمت رسانی به مردم می شود

بهمن مرادنیا استاندار کردستان در پیامی فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را بە تمامی اعضای شوراهای شهر و روستا تبریک گفت.

در پیام استاندار کردستان آمده است: نهم اردیبهشت کە در تقویم رسمی کشور بە نام روز شوراها نامگذاری شدە است فرصتی است برای قدردانی از شوراهای شهر و روستا در استان کردستان کە با اندیشە و اتکا بە خرد جمعی در جهت حل مشکلات در سطح محلی تلاش می کنند و با نظارت دقیق بر عملکرد شهرداریها زمینە خدمت‌رسانی مطلوب و هر چە بهتر بە شهروندان را فراهم می‌نمایند.

اصل شورا، یک اصل مترقی و روشن در قانون اساسی و مورد تاکید دین مبین اسلام است کە بە برکت نظام جمهوری اسلامی جامەی عمل پوشیدە و بعد از گذشت چند دورە از تشکیل شوراها آثار و برکات زیادی برای کشور و استان در پی داشتە است.

اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را خدمت برادران و خواهرانی کە در جایگاە شورا در شهرها و روستاهای استان مشغول خدمت‌اند تبریک عرض کردە و امیدوارم با تلاش بیشتر در راە تحقق جامعە شهروند مدار و شهر و روستاهایی آبادتر در سایە توجهات حضرت باریتعالی موفق و موید باشید.

انتهای پیام/