قاچاق سازمان یافتە در کردستان وجود ندارد/صادرات گوشت قرمز حل نشود قاچاق افزایش می یابد

استاندار کردستان تاکید کرد کە در استان کردستان قاچاق سازمان یافتە وجود ندارد و اگر فعالیتی در این بخش وجود دار صرفا در جهت تامین معیشت روزمرە است.

بهمن مرادنیا (۲۷ فروردین) در نخستین جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ضمن تقدیر از تلاش های انجام شده در راستای مبارزه با قاچاق کالا، اظهار کرد: در استان کردستان چیزی به نام قاچاق سازمان یافته وجود ندارد و فعالیت در این بخش صرفا جهت تامین معیشت و زندگی روزمره است.

وی افزود: اگر دستورالعملی برای مبارزه با قاچاق صادر می شود برخی دستگاه ها برای اینکه خود مظان اتهام قرار نگیرند آن را بە سخت ترین شیوە اجرا می‌کنند.

مرادنیا ذکر کرد: گاها پروندەهایی در استان برای قاچاق تشکیل شده کە ارزش آن بیش از یک میلیون تومان نیست و ما با درگیر کردن دستگاه‌های مختلف در رسیدگی بە آن بیش از ۱۰ برابر آن هزینە می‌کنیم و موجب ایجاد زحمت برای مردم می شویم کە این رویە باید اصلاح شود.

استاندار کردستان با تاکید بر اینکە در شرایط اقتصادی کنونی باید مراعات حال مردم را کرد، گفت: قاچاق و احتکار تعاریف و مصادیق مشخص و خاص خود را دارد و باید هموارە بر اساس آن مصادیق کار کرد.

مرادنیا در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیگیری برای صادرات دام و گوشت قرمز تاکید کرد و افزود: اگر موضوع مربوط بە صادرات گوشت قرمز را حل نکنیم حتما میزان قاچاق افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: تولید کنندگان گوشت قرمز استان در حال زیان دهی هستند و اگر تعادل بین تولیدات حفظ نشود در شش ماە آیندە ما مجددا با کمبود گوشت قرمز در بازار مواجە خواهیم شد.

 

انتهای پیام/