لزوم آزادسازی صادرات گوشت/قاچاق سازمان یافته درکردستان نداریم

در استان قاچاق سازمان یافتە وجود ندارد و اگر فعالیتی در این بخش وجود دار صرفاً در جهت تامین معیشت روزمرە است.

بهمن مرادنیا پیش از ظهر چهارشنبه در اولین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اظهار داشت: اگر روند تولید گوشت قرمز به همین منوال باشد و میزان مصرف نیز همچنان کاهش یابد، موجب ضرر و زیان دامداران و روی آوردن عده ای به بحث قاچاق دام را شاهد خواهیم بود که برای جلوگیری از این وضعیت باید زمینه صادرات گوشت قرمز را فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت قاچاق کالا و ارز در کردستان اشاره کرد و افزود: در استان قاچاق سازمان یافتە وجود ندارد و اگر فعالیتی در این بخش وجود دار صرفاً در جهت تامین معیشت روزمرە است.

استاندار کردستان ادامه داد: اگر دستورالعملی برای مبارزه با قاچاق صادر می شود برخی دستگاه ها برای اینکه خود مظان اتهام قرار نگیرند آن را بە سخت ترین شیوە اجرا می کنند و در ایم رابطه نیاز است بیشتر با مردم به واسطه وضعیت اقتصادی خانواده ها مدارا کرد.

مرادنیا یادآور شد: گاهاً پروندەهایی در استان برای قاچاق تشکیل می شود کە ارزش آن بیش از یک میلیون تومان نیست و ما با درگیر کردن دستگاه های مختلف در رسیدگی بە آن بیش از ۱۰ برابر آن هزینە می کنیم و موجب ایجاد زحمت برای مردم می شویم کە این رویە باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکە در شرایط اقتصادی کنونی باید مراعات حال مردم را کرد، بیان کرد: قاچاق و احتکار تعاریف و مصادیق مشخص و خاص خود را دارد و باید هموارە بر اساس آن مصادیق کار کرد.

انتهای پیام/