رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت سنندج

لزوم مراجعه بیماران بهبود یافته از کرونا به متخصصان تغذیه

بیماران کرونایی بهبود یافته پس از درمان برای محاسبه توده بدنی به اپلیکیشن تاک مراجعه کنند چون ممکن است دچار سوء تغذیه و تضعیف مجدد سیستم ایمنی بیمار شوند.

رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت سنندج گفت: بیماران کرونایی بهبود یافته پس از درمان برای محاسبه توده بدنی به اپلیکیشن تاک مراجعه کنند چون ممکن است دچار سوء تغذیه و تضعیف مجدد سیستم ایمنی بیمار شوند.

امین امینی امروز(۹ اردیبهشت) در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت و نقش تغذیه در بیمارانی که از ابتلا به بیماری کرونا بهبود یافته اند، اظهار کرد: ما بیماران بهبود یافته کرونایی را به سه دسته تقسیم می کنیم دسته اول بیمارانی که در معرض سوء تغذیه هستند و نمایه توده بدنی آن ها کمتر از ۲۰ بوده و کمتر از پنج درصد کاهش وزن طی ۳ تا ۶ ماه داشته اند و آلبومین سرم آن ها بالای ۳.۵ گرم در دسی لیتر است.

وی افزود: گروه دوم بیماران مبتلا به سوء تغذیه متوسط که نمایه بدن آنها بین ۲۰ تا ۱۸/۵ و طی ۳ تا ۶ ماه بین پنج تا ۱۰ درصد شاهد کاهش وزن بوده که آلبومین سرم آنها بین ۳/۵ تا سه گرم در دسی لیتر است این دو گروه  از بیماران می توانند درمان خانگی را براساس دستور العمل دفتر بهبود تغذیه جامعه و یا مراجعه به اپلیکیشن تاک شروع کنند.

رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت سنندج با اشاره به اهمیت و نقش تغذیه در بیمارانی که پس از درمان مبتلا به سوء تغذیه شدید می شوند، بیان کرد: گروه سوم که کاهش وزن بیش از ۱۰ درصد داشته، نمایه توده بدنی آنان نیز کمتر از ۱۸.۵بوده و آلبومین سرم نیز ۳گرم در دسی لیتر باشد باید به مشاورین و متخصصین تغذیه روند درمان خود را پیگیری کنند.

امینی با اشاره به ارزیابی سطح آلبومین خون که نقش موثری در بررسی وضعیت تغذیه ای فرد دارد تاکید کرد: بیماران بهبود یافته که دچار سوء تغذیه هستند با مراجعه به مشاورین و متخصصین تغذیه نسبت به ارزیابی های بالینی و آزمایشگاهی خود اقدام کنند.

وی در پایان از بیماران مبتلا به ویروس کرونا خواست حتماً در طول درمان و در دوران نقاهت به موضوع تغذیه اهتمام جدی داشته باشند.

انتهای پیام/