محققان کاهش خطرات ناشی از دود سیگار را بررسی می‌کنند

به گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو، دانشمندان در شرکت توتون و تنباکوی آمریکا-بریتانیا یک سری آزمایشات شیمی برای بررسی ترکیبات خاص در دود iSwitch، محصول جدید کارخانه BAT که از یک تیغه استیل ضد زنگ برای گرم کردن آب استفاده می‌کند، انجام دادند. دود نشر شده از iSwitch با سیگاری که به عنوان مرجع بود، […]


به گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو، دانشمندان در شرکت توتون و تنباکوی آمریکا-بریتانیا یک سری آزمایشات شیمی برای بررسی ترکیبات خاص در دود iSwitch، محصول جدید کارخانه BAT که از یک تیغه استیل ضد زنگ برای گرم کردن آب استفاده می‌کند، انجام دادند. دود نشر شده از iSwitch با سیگاری که به عنوان مرجع بود، مقایسه شد.

نتایج نشان داد که دود iSwitch سطح پایین تری ار مسمومیت خاص نسبت به دود سیگار دارد. بعضی از سموم موجود در دود به هیچ وجه در بخار iSwitch وجود ندارند و بقیه سموم ۹۹% کاهش یافته اند. دکتر کریس پروکتر در BAT می‌گوید: «ما دائما در حال نوآوری برای گسترش محصولات با خطر پایین‌تر هستیم.»

بیشتر دستگاه‌های تولید کننده دود مبتنی بر سیستم‌های سیم پیچ و فیتیله‌ای هستند که بوسیله آن مایع توسط یک فیتیله پنبه‌ای از مخزن کشیده شده و سیم پیچی که به دور فیتیله پیچیده شده هنگام گرم شدن مایع را به دود تبدیل می‌کند. با این حال، بعضی از این سیستم‌های بی کیفیت که مطابق دستور العمل ساخته نشده اند، می‌توانند بیش از اندازه گرم شده یا خشک شوند. این مواد می‌تواند باعث تجزیه حرارتی در مایعات شده و ترکیبات سمی مانند کربونیل تولید کنند. وجود استیل ضد زنگ با کیفیت می‌تواند از این خشک شدن جلوگیری کند. در نهایت برای اثبات بیشتر نتایج این آزمایش مطالعات انسانی نیاز است.