مراقب انتشار آلودگی ویروس کرونا در موقع برداشت گیاهان باشید

ایسنا/کردستان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفت: در بسیاری از مواقع عملیات برداشت گیاهان به صورت گروهی انجام می‌شود و با توجه به شیوع ویروس کرونا، امکان انتشار آلودگی در تمام مراحل بهره برداری تا مصرف گیاهان خوراکی بین مردم دور از انتظار نخواهد بود. سعدی نقشبندی در گفت و گو با ایسنا، اظهار […]ایسنا/کردستان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفت: در بسیاری از مواقع عملیات برداشت گیاهان به صورت گروهی انجام می‌شود و با توجه به شیوع ویروس کرونا، امکان انتشار آلودگی در تمام مراحل بهره برداری تا مصرف گیاهان خوراکی بین مردم دور از انتظار نخواهد بود.

سعدی نقشبندی در گفت و گو با ایسنا، اظهار امیدواری کرد که بهره برداران و جوامع محلی با مشارکت خود، امسال در ادامه تمهیدات پیشگیری و مبارزه با انتشار ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال و شیوع این ویروس به منظور جلوگیری از وقوع اتفاقات تلخ و عمل به وظیفه انسانی و خدمت به جامعه با عنایت به شیوه های بهره برداری سنتی؛ ازبرداشت گیاهان خوراکی در این مقطع زمانی خوداری کنند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل تنوع اقلیمی و آب و هوای معتدل کوهستانی زاگرس در این منطقه بیش از دو هزار گونه گیاهی رویش می کند، افزود: در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و کمک به جلو گیری از گسترش این ویروس در بین بهره برداران و جوامع محلی که بزرگترین سرمایه انسانی در حوزه منابع طبیعی استان به شمار می آیند درخواست داریم به توصیه های کارشناسی توجه جدی داشته باشند و عملیات برداشت را آغاز نکند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، در خصوص احتمال انتقال ویروس از یک فرد به شخص دیگر در مراحل بهره برداری تا مصرف در سفره خانوار های روستایی و شهری، تصریح کرد: به لحاظ شیوه های بهره برداری و برداشت گیاهان خوراکی امکان احتمال آلودگی گیاه بسیار زیاد است.
نقشبندی افزود: در اکثر مواقع برداشت گیاهان خوراکی معمولا به صورت گروهی صورت می گیرد؛ درصورت آلوده بودن یکی از افراد گروه احتمال آلودگی دیگر افراد گروه زیاد است و همچنین باتوجه به تجمیع گیاهان برداشت شده توسط افراد مختلف در کیسه ها و آلودگی کیسه ها، احتمال کل محموله نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: ابزار کندن گیاه هان مانند بیلچه ،چاقو وغیر… درصورت آلوده بودن انتقال دهنده مناسبی برای ویروس به اندام های گیاه محسوب می شوند و باتوجه به اینکه بهربرداری گیاهان خوراکی، دستی انجام می گیرد و از زمان برداشت تا مصرف هر وعده غذایی آن چندین نفر، ابزار و ادوات متفاوت در تماس و ارتباط هستند، احتمال آلودگی را برای محصول درصورت وجود صرفأ یک ناقل چند برابر می کند.
وی گفت: همچنین وسیله حمل و نقل گیاهان جمع آوری شده در وسایل نقلیه متعدد انجام می گیرد و امکان آلوده بودن این خودروها به دلیل تردد در مسیرهای مختلف، احتمال آلوده شدن محموله های (گیاهان خوراکی) نیز وجود دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان
 گفت: سطح صاف برگ گیاهان و وجود روزنه های متعدد برروی برگ ها و برگچه ها و محل ضخم ریشه ها کنده شده، می تواند محل های مناسب برای استقرار ویروس ها ازجمله کرونا ویروس باشد و باتوجه به میزان مقاومت ویروس کرونا در محیط و سطوح مختلف و فاصله برداشت گیاهان تا بازار مصرف، این فرصت وجود دارد که آلودگی گیاهان برداشت شده به ویروس، بیشتر شود.

نقشبندی افزود: گیاهان برداشت شده از طبیعت برای مصرف به بازار های متعدد عرضه می شوند و در صورت آلوده بودن به طریق ذکرشده می تواند انتشار غیره قابل کنترلی را به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مهم ترین عامل انتقال ویروس عامل انسانی است لذا باتوجه به موارد ذکرشده بهترین و مناسب ترین شیوه جلوگیری از انتشار این ویروس در شرایط موجود فعالیت ها و توصیه های پیشگیرانه است که این مهم جز با همکاری بهره برداران و جوامع محلی امکان پذیر نخواهد شد.
وی در پایان یاداور شد: با عادی شدن شرایط و رفع نگرانی از انتشار آلودگی، بر اساس طرح‌های مصوب بهره برداری و دستورالعمل های سازمانی، نسبت به صدور مجوز قانونی به برداشت کنندگان  گیاهان خوراکی با اولویت تعاونی‌های فراگیر منابع طبیعی و متناسب با ظرفیت تولید مراتع  و اقدام خواهد شد که متعاقباً شرایط انجام کار اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام