نیاز‌های مراکز آزمایشگاهی کشور پایش می‌شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از معاونت علمی، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از راه‌کار‌ها برای افزایش کمی و کیفی اقدامات را تشویق آزمایشگاه‌ها برای بهبود و توسعه خدمات با حمایت شبکه تعیین کرده است. بر همین اساس هم شبکه سبد حمایتی خود در سال ۹۸ […]


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از معاونت علمی، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از راه‌کار‌ها برای افزایش کمی و کیفی اقدامات را تشویق آزمایشگاه‌ها برای بهبود و توسعه خدمات با حمایت شبکه تعیین کرده است.

بر همین اساس هم شبکه سبد حمایتی خود در سال ۹۸ را متنوع‌تر کرد و با ارائه حمایت‌هایی مانند حمایت از آموزش کارشناسان آزمایشگاه، همکاری و به اشتراک گذاری دانش و تجربه کارشناسان مراکز در قالب کارگروه‌های تخصصی و حمایت از نگهداری، کالیبراسیون، تعمیر و ارتقای تجهیزات این بخش را توسعه داد.

حمایت از استقرار استاندارد‌های آزمایشگاهی، تسهیل در دسترسی مراکز آزمایشگاهی به نمونه‌های مرجع استاندارد و کالیبراسیون، حمایت از تهیه و استقرار نرم‌افزار مدیریت فرآیند‌های آزمایشگاه و حمایت از تکمیل توانمندی مراکز عضو از دیگر حمایت‌هایی است که در این حوزه صورت گرفته است.