نیروهای خدماتی، کمک پرستاران و بهیاران را فراموش نکنیم

علیرضا وهاب‌زاده، مشاور مطبوعاتی وزیر بهداشت درباره قدردانی از زحمات نیروهای پزشکی پستی در توئیتر منتشر کرد.
علیرضا وهاب‌زاده، مشاور مطبوعاتی وزیر بهداشت درباره قدردانی از زحمات نیروهای پزشکی پستی در توئیتر منتشر کرد.