همکاری‌ها برای رونق فناورانه‌های همگرا افزایش یافت

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تلفیق حوزه‌های گوناگون فناوری برای انجام وظایف مشترک را همگرایی فناورانه می‌گویند. عصر حاضر را همگرایی فناورانه نامیده‌اند. فناوری‌های همگرا به ترکیب هم‌افزایی (Synergistic) چهار حوزه اصلی علم و فناوری نانو، زیستی، اطلاعات و علوم شناختی اشاره می‌کند، که هر […]


به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تلفیق حوزه‌های گوناگون فناوری برای انجام وظایف مشترک را همگرایی فناورانه می‌گویند. عصر حاضر را همگرایی فناورانه نامیده‌اند. فناوری‌های همگرا به ترکیب هم‌افزایی (Synergistic) چهار حوزه اصلی علم و فناوری نانو، زیستی، اطلاعات و علوم شناختی اشاره می‌کند، که هر یک از آن‌ها هم‌اکنون با سرعتی پرشتاب در حال پیشرفت هستند. در همین راستا مرکز فناوری‌های راهبردی همگرا معاونت علمی در حال تلاش برای گسترش فعالیت‌ها در این حوزه است.

توسعه محصول با مراکز پژوهشی مرتبط با فناوری‌های همگرا یکی از اقدامات این مرکز است. در راستای برنامه‌های حمایت از توسعه محصول و توسعه کسب‌وکار‌های همگرا علاوه بر برنامه‌های متمرکز در نقاط همگرایی و برنامه نوپا‌های همگرا در این مرکز دنبال می‌شود. این مرکز به‌صورت فعالانه با مجموعه‌هایی که بر فناوری‌ها و محصولات همگرا متمرکز هستند، برای تجاری‌سازی پژوهش‌های آن‌ها توافق کرده است.

همچنین مرکز همگرا ابتدا فناوری‌ها و محصولات معرفی‌شده از جانب این مجموعه‌ها را از منظر همگرا بودن غربال می‌کند. سپس این فناوری‌ها و محصولات بر اساس سطح آمادگی فناوری و سطح آمادگی بازار ارزیابی می‌شوند و برای هر یک راه‌حل جداگانه طراحی و اجرا می‌شود.

در همین مسیر محصولاتی که سطح فناوری پایین‌تر از ۵ دارند به‌شرط وجود مشتری از حمایت‌های توسعه محصول برخوردار می‌شوند. محصولات با سطح فناوری بالاتر از ۵ و پایین‌تر از ۷ به سرمایه‌گذار معرفی می‌شوند و در صورت وجود مشتری بالفعل از حمایت‌های سرمایه در گردش نیز برخوردار خواهند شد.

البته به‌طورکلی با توجه به نیاز کلیه گروه‌های دانشگاهی به آموزش‌های تجاری‌سازی و توسعه کسب‌وکار، اکثر گروه‌ها (در صورت تمایل به راه‌اندازی کسب‌وکار) وارد برنامه‌های پیش شتاب‌دهی می‌شوند و علاوه برای ارزیابی و اعتبارسنجی محصول خود از منظر بازار و شرایط تولید، طرح تجاری قابل‌ارائه به سرمایه‌گذار را نیز تهیه می‌کنند.