هم تیمی حسین طیبی از تیم ملی فوتسال برزیل خط خورد

«آرتور گیلرمه» بازیکن تیم ملی فوتسال برزیل در لیست اولیه این تیم برای مسابقات کوپاآمه‌ریکا حضور داشت اما در نهایت از این لیست کنار گذاشته شد.

این ملی پوش برزیلی که در تیم بنفیکا پرتغال بازی می‌کند، به دلیل عدم واکسیناسیون مربوط به ویروس کرونا از تیم برزیل خط خورده است.

این بازیکن در بنفیکا هم‌تیمی حسین طیبی ملی پوش ایران است.

همچنین «رنجل پریه‌را» دیگر بازیکن برزیلی که در تیم غیرت آلماتی قزاقستان بازی می‌کند هم به دلیل مشابه از تیم ملی برزیل خط خورده است.

منبع: خبرگزاری مهر