پستک بافی هنر قدیمی در بانه

آمنه صالحی بانوی اهل روستای کانی گویز با ایجاد کارگاه کوچکی هنر پستک بافی و شال بافی را زنده نگه داشته

آمنه صالحی بانوی اهل روستای کانی گویز با ایجاد کارگاه کوچکی هنر پستک بافی و شال بافی را زنده نگه داشته است.

و علاوه بر خود برای ۱۰ نفر از زنان روستا نیز اشتغال ایجاد کرده است، تولیدات این کارگاه در اقلیم کردستان عراق و استان های همجوار مشتریان خاصی دارد، شال و پستک از پشم بز مرخُز تولید می شود.

 

انتهای خبر/