چین با ۴ روش توانست کرونا را مهار کند

بهية حلاوي در المیادین نوشت: چین اعلام کرد که عملا موفق به کنترل ویروس کرونا در استان هوبی شده و در این جاست که نقش بزرگ تکنولوژی اطلاعات و هوش مصنوعی را در می یابیم. در ادامه این مطلب آمده  است: چین خود را به عنوان بازیگر اصلی میدان اقتصاد جهانی مطرح کرده است، اما […]


بهية حلاوي در المیادین نوشت: چین اعلام کرد که عملا موفق به کنترل ویروس کرونا در استان هوبی شده و در این جاست که نقش بزرگ تکنولوژی اطلاعات و هوش مصنوعی را در می یابیم.

در ادامه این مطلب آمده  است: چین خود را به عنوان بازیگر اصلی میدان اقتصاد جهانی مطرح کرده است، اما با شیوع ویروس جدید کرونا، بعنوان یک دولت اطلاعاتی شناخته شد که از شبکه ها و نظام های پیشرفته و پیچیده ای برخوردار است؛ همانطور که در سال ۲۰۱۷ تصریح کرده بود که قصد دارد در زمینه هوش مصنوعی به دولتی پیشتاز تبدیل شود.

در اینجا مهمترین دلایل موفقیت چین در دو سطح تکنولوژیک و اجتماعی در کنترل ویروس کرونا را ذکر می کنیم:

۱-ایمان دولت به تکنولوژی و تحلیل داده ها:

در فضای بیماری و ترسی که شهرهای چین را فراگرفته بود، دولت بر تکنولوژی تحلیل بیانیه ها بعنوان ابزاری برای خروج از باتلاق کرونا تکیه کرد. می دانیم که چین سامانه ویژه ای از برنامه های رصد را برای کمک به اتخاذ تصمیمها با بیشترین سرعت ممکن را ایجاد کرد.

امروز، اتفاق مهم، استفاده از این تکنولوژی ها در میدان جغرافیایی گسترده و تعداد ساکنان بیش از ۱٫۳۵ میلیارد نفر است. دولت چین از تکنولوژی پیشرفته خود برای تشخیص افراد مبتلا بهره برد.

۲-تکیه بر هوش مصنوعی به جای انسان:

به دنبال شیوع کرونا، شرکتهای متخصص در زمینه هوش مصنوعی با ارائه برنامه هایی که می توانست با حرکات بدن و نشانه های چهره بیماری را تشخیص دهد، به دولت کمک کردند. البته دقت در تشخیص توسط این برنامه ها، متکی بر اطلاعاتی بود که هزاران دوربین پیشرفته موجود در نقاط مختلف چین، ارائه می دادند.

۳-رصد دقیق اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی افراد

وقتی مسئولان از اشخاص به خصوصی می خواهند خود را در قرنطینه قرار دهند، موضوع حساس و دقیقی است. این امر مستلزم پایبندی واقعی به قرنطینه، برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس است. اما در تعدادی از کشورها این مساله از سوی مردم رعایت نمی شود.

در چین اما با توجه به مراقبتهای ویژه در این زمینه، فرار مردم از قرنطینه غیر ممکن بود؛ به این دلیل که اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی هر شخصی که از او خواسته شده بود در قرنطینه بماند، دائما رصد می شد و با ارسال پیامهای هشدار امیز سریع، از فرد متخطی خواسته می شد در حالت قبلی باقی بماند.

۴-فرهنگ مردم چین برای قبول تکنولوژی جدید

کارشناسان بر این عقیده اند که فرهنگ تغییر و عدم پذیرش آن از سوی مردم، خطرناکترین عوامل برای عدم پیشبرد طرحهای مبتنی بر ابتکار است.

این چالش بزرگی است که تمام دولتها با آن مواجهند، اما در چین، به نظر می رسد مردم به ورود سریع عناصر جدید به زندگی خود عادت کرده و ظرفیت زیادی برای سازگاری با تکنولوژی های تازه و تعامل با آن دارند.

 

بهية حلاوي در المیادین نوشت: چین اعلام کرد که عملا موفق به کنترل ویروس کرونا در استان هوبی شده و در این جاست که نقش بزرگ تکنولوژی اطلاعات و هوش مصنوعی را در می یابیم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5e6b1e3ec0e1f_2020-03-13_09-16

۲۳ اسفند ۱۳۹۸
۰۹:۱۶

در ادامه این مطلب آمده  است: چین خود را به عنوان بازیگر اصلی میدان اقتصاد جهانی مطرح کرده است، اما با شیوع ویروس جدید کرونا، بعنوان یک دولت اطلاعاتی شناخته شد که از شبکه ها و نظام های پیشرفته و پیچیده ای برخوردار است؛ همانطور که در سال ۲۰۱۷ تصریح کرده بود که قصد دارد در زمینه هوش مصنوعی به دولتی پیشتاز تبدیل شود.

در اینجا مهمترین دلایل موفقیت چین در دو سطح تکنولوژیک و اجتماعی در کنترل ویروس کرونا را ذکر می کنیم:

۱-ایمان دولت به تکنولوژی و تحلیل داده ها:

در فضای بیماری و ترسی که شهرهای چین را فراگرفته بود، دولت بر تکنولوژی تحلیل بیانیه ها بعنوان ابزاری برای خروج از باتلاق کرونا تکیه کرد. می دانیم که چین سامانه ویژه ای از برنامه های رصد را برای کمک به اتخاذ تصمیمها با بیشترین سرعت ممکن را ایجاد کرد.

امروز، اتفاق مهم، استفاده از این تکنولوژی ها در میدان جغرافیایی گسترده و تعداد ساکنان بیش از ۱٫۳۵ میلیارد نفر است. دولت چین از تکنولوژی پیشرفته خود برای تشخیص افراد مبتلا بهره برد.

۲-تکیه بر هوش مصنوعی به جای انسان:

به دنبال شیوع کرونا، شرکتهای متخصص در زمینه هوش مصنوعی با ارائه برنامه هایی که می توانست با حرکات بدن و نشانه های چهره بیماری را تشخیص دهد، به دولت کمک کردند. البته دقت در تشخیص توسط این برنامه ها، متکی بر اطلاعاتی بود که هزاران دوربین پیشرفته موجود در نقاط مختلف چین، ارائه می دادند.

۳-رصد دقیق اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی افراد

وقتی مسئولان از اشخاص به خصوصی می خواهند خود را در قرنطینه قرار دهند، موضوع حساس و دقیقی است. این امر مستلزم پایبندی واقعی به قرنطینه، برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس است. اما در تعدادی از کشورها این مساله از سوی مردم رعایت نمی شود.

در چین اما با توجه به مراقبتهای ویژه در این زمینه، فرار مردم از قرنطینه غیر ممکن بود؛ به این دلیل که اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی هر شخصی که از او خواسته شده بود در قرنطینه بماند، دائما رصد می شد و با ارسال پیامهای هشدار امیز سریع، از فرد متخطی خواسته می شد در حالت قبلی باقی بماند.

۴-فرهنگ مردم چین برای قبول تکنولوژی جدید

کارشناسان بر این عقیده اند که فرهنگ تغییر و عدم پذیرش آن از سوی مردم، خطرناکترین عوامل برای عدم پیشبرد طرحهای مبتنی بر ابتکار است.

این چالش بزرگی است که تمام دولتها با آن مواجهند، اما در چین، به نظر می رسد مردم به ورود سریع عناصر جدید به زندگی خود عادت کرده و ظرفیت زیادی برای سازگاری با تکنولوژی های تازه و تعامل با آن دارند.