کرونای پزشکی یا کرونای فرهنگی؟

یادداشت: با وجود اینکه هنوز هیچ مورد قطعی از آلودگی به ویروس کرونا در شهر بانه گزارش نشده اما متاسفانه ترس و وحشتِ ناشی از آن همچون تمامی ایران شهر ما را نیز در بر گرفته است. با این تفاوت کە به زعم شهروندان، اتکای بازار این شهر به وجود گردشگران، بانه را از هر لحاظ بسیار آسیب پذیرتر از شهرهای همتراز خود کرده است. در شرایط پیشگفته قبل از هر چیز دیگری شهر به بازگشت آرامش نیاز دارد و سوال بسیاری از شهروندان اینست که پیشقراول خدمت رسانی در این بحران فراگیر کدام ارگان است و چگونه میتوان فرمولی درست برای عبور از این وضعیت ترسیم کرد؟

با وجود اینکه هنوز هیچ مورد قطعی از آلودگی به ویروس کرونا در شهر بانه گزارش نشده اما متاسفانه ترس و وحشتِ ناشی از آن همچون تمامی ایران شهر ما را نیز در بر گرفته است. با این تفاوت کە به زعم شهروندان، اتکای بازار این شهر به وجود گردشگران، بانه را از هر لحاظ بسیار آسیب پذیرتر از شهرهای همتراز خود کرده است. در شرایط پیشگفته قبل از هر چیز دیگری شهر به بازگشت آرامش نیاز دارد و سوال بسیاری از شهروندان اینست که پیشقراول خدمت رسانی در این بحران فراگیر کدام ارگان است و چگونه میتوان فرمولی درست برای عبور از این وضعیت ترسیم کرد؟

مطابق قانون اساسی، مهمترین وظیفه شورای شهر پس از انتخاب شهردار، “بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط و همچنین همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف” است. شورای شهر دارای امکان بهره مندی از ظرفیت اجرایی و مادی بزرگی به نام شهرداری‌ست و خود نیز بر آمده از رای و اعتماد شهروندان است، لذا بدیهی‌ست که میتواند خط مقدم مبارزه با بحران کنونی باشد.

 

در نگاه اول مهمترین نیاز جامعه در شرایط کنونی انجام فعالیت های پیشگیرانه است که متاسفانه انتشار چند تصویر در فضای مجازی از نحوه ضدعفونی کردن اماکن عمومی، صورت مطلوبی از آن را نمایان نساخت.

میطلبد شورای شهر با همراهی کارشناسان امر ضعف های موجود در این زمینه را مرتفع کرده و اماکن عمومی را امن تر سازد. و نیز نیروهای کارگری شهرداری خصوصا خدمات شهری را با مورد نیازترین امکانات لازم مجهز کند. و…
اما این تمام ماجرا نیست.

قسمت مهمتر بحران در روزهای گذشته نه خود ویروس، که وحشت ناشی از آن بوده است. ترس یک مفهوم فرهنگیست و بسته به استانها و شهرهای مختلف صورت های گوناگون و راه حل های متفاوتی دارد لذا پر واضح است که وزارت بهداشت یا هر ارگان دیگری از پایتخت قادر نیست نسخه ای کلی و یکسان برای کل کشور تجویز کند. لذا فعالیت های فرهنگی متناسب با چنین پدیده ای باید در هر شهری متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه هدف انجام شود. در گذشته و در مواجهه با بحران ها و آسیب های اجتماعی، فعالیت دستگاه های متولی امر در بخش فرهنگی و اطلاع رسانی گاها اثرات منفی و مخرب بر جای گذاشته اند. مهار کردن التهابِ به وجود آمده‌ی کنونی در هر شهری و هر بستر فرهنگی، نسخه خاصی را میطلبد و بانه نیز نظر به شرایط فرهنگی و اقتصادی و جغرافیایی خاص این شهر از چنین قائده ای مستثنی نیست.

 

کارشناسان امر، هنرمندان و اصحاب رسانه سه ضلع مورد نیاز برای انجام فعالیت هدفمند فرهنگی در این برهه زمانی هستند که با اتکا به توان و تخصص آنان میتوان در وهله اول آرامش را به جامعه برگرداند و در گام دوم با همراهی شهروندان نسبت به مهار ویروس امیدوار بود. با تمام این تواصیف، ظرفیت بزرگی که شورای شهر به لحاظ مادی و معنوی داراست، اگر درست هدایت شود امکان بازگرداندن چرخه زندگی در این شهر به روال سابق را دارد. لازم است ستاد بحران شهرستان در این مورد بیشتر از گذشته از ظرفیت موکلان مردم در شورای شهر استفاده کنند و شورا نیز با اولویت دادن به این مساله، با استفاده از تمامی امکانات و پتانسیلهای موجود، ساختمان شورای شهر را به مرکز فرهنگی مقابله با بحران پیش آمده تبدیل کند.

 

✍سامان مهران
فعال فرهنگی و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری