کمبود پرستار در کردستان موجب رسیدگی کم به بیماران شده است

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پرستاری کردستان، گفت: استان کردستان با کمبود پرستار در بیمارستان‌های مواجه است و پرستاران استان به دلیل این کمبود چندین برابر ظرفیت خود ارائه خدمت می‌دهند.

حیدر ایزدی در گفت‌وگویی اظهار کرد: دو فرمول رایج برای تامین نیرو انسانی پرستاری در امر مراقبت به کار برده می‌شود که شامل نسبت پرستار به آمار جمعیتی و ضریب استاندارد تخت است.

وی افزود: در تطبیق این فرمول‌ها با تعداد تخت و جمعیت استان، پی خواهیم برد که کردستان از کمبود نیروی انسانی پرستاری رنج می‌برد.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پرستاری کردستان، بیان کرد: این کمبود یکی از مشکلات دلایل نارضایتی شغلی پرستاران به‌حساب می‌آید چراکه به دلیل کمبود نیروی انسانی ارائه خدمات مراقبتی با تاخیر و یا ناقص صورت می‌پذیرد.

ایزدی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۳ هزار پرستار در مراکز و بیمارستان‌های سطح استان کردستان ارائه خدمت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شغل پرستاری یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور قلم داد شده است، عنوان کرد: شغل پرستاری، سختی کار فراوانی دارد که طبق قانون، مشاغل سخت و زیان‌آور باید هر پرستار ۳۶ ساعت در هفته فعالیت داشته باشد اما به دلیل کمبود نیروگاه ها با اضافه‌کاری اجباری مواجه خواهند شد؛ واقعیت این است که پرستاران با چندین برابر ظرفیت و توان خود ارائه خدمت می‌کنند که عوارض جسمی و روحی در کوتاه مدت همیشه برای آن‌ها متصور است.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پرستاری کردستان، ذکر کرد: پرستاران انتظار دارند در برابر این سختی شغلشان، حداقل دغدغه معیشتی و ذهنی نداشته باشند و ماحصل خدمت خود از جمله کارانه و مزایای شغلی خود را به‌ موقع دریافت کنند.

ایزدی با اشاره به اینکه پرستاران نیروی ثابت و بدنه اصلی کادر درمان در بیمارستان‌ها هستند، تصریح کرد: بیشترین کارکنان حوزه سلامت را پرستاران و رده‌های شغلی آن‌ها از جمله تکنسین‌های اتاق عمل، بیهوشی و فوریت‌های پزشکی تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به افزایش تخت در بیمارستان‌های کردستان، ذکر کرد: طی چند سال گذشته بیمارستان‌های جدیدالاحداث در کردستان راه‌اندازی شده که می‌توان به بیمارستان کوثر در سنندج، بیمارستان رازی در بانه و در آینده نزدیک احداث بیمارستان سقز اشاره کرد.

در ادامه سهیلا استیفایی، رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: با توجه به اینکه بیمارستان‌های جدیدالاحداث در استان کردستان احداث شده نیازمند نیروی جدید، برگزاری آزمون استخدامی و جذب پرستار هستیم.

وی با اشاره به شیفت استاندارد پرستاری، افزود: در قانون ارتقاء بهره‌وری که مجلس شورای اسلامی آن را تائید کرده ذکرشده که پرستار با توجه به‌سختی کار نباید بیشتر از ۱۲ ساعت در بیمارستان فعالیت داشته باشد.

رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با اشاره به اینکه مراقبت بیماران در بیمارستان به عهده پرستاران است، بیان کرد: کارانه پزشکان و پرستاران متفاوت بوده، درواقع ۲۰ درصد از درآمد فعالیت پزشکان در بیمارستان به پرستاران تعلق می‌گیرد و باقیمانده به پزشکان و درآمد اختصاصی بیمارستان تقسیم می‌شود.

استیفایی به درآمد پزشکان اشاره و عنوان کرد: درصد بالای درآمد پزشکان در بخش خصوصی و در مطب‌ها حاصل می‌شود.

وی افزود: رشته پرستاری با توجه به بازار کار بسیار عالی در سطح کشور، جزء رشته‌هایی تاپ محسوب می‌شود و متقاضیان بعد از پزشکی، رشته پرستاری را انتخاب می‌کنند.

استیفایی با اشاره به کمبود پرستار در بیمارستان‌های سطح استان، خاطرنشان کرد: به دلیل کمبود پرستار و تعداد زیاد مراجعه کنندگان به بیمارستان متاسفانه به بیمار کمتر رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره شیفت‌های اجباری و تحمیلی به پرستاران، یادآور شد: به دلیل کمبود نیرو، ساعات اضافه کار پرستاران به ویژه در بیمارستان‌های شهرستان سنندج که با کمبود پرستار به جد مواجه است، بیشتر شده است.

ایسنا
انتهای خبر/