۳هزار مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی کردستان انجام شد

مجتبی ورمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی از ۲۰ اسفند سال گذشته آغاز و هم اکنون نیز در استان کردستان به صورت جدی دنبال و پیگیری می‌شود. وی ادامه داد: در مدت زمان یادشده در مجموع ۳ هزار مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده […]مجتبی ورمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی از ۲۰ اسفند سال گذشته آغاز و هم اکنون نیز در استان کردستان به صورت جدی دنبال و پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در مدت زمان یادشده در مجموع ۳ هزار مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی در سطح استان کردستان صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان افزود: به دنبال بازرسی‌های صورت گرفته در سطح استان کردستان در این مدت در مجموع هزار و ۸۰۰ کیلوگرم انواع گوشت قرمز و گوشت مرغ فاسد و غیرقابل استفاده کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به انجام بازرسی‌های مستمر و منظم در سطح استان، گفت: در روز دوم فروردین ماه به دنبال بازرسی های صورت گرفته در سطح شهر سنندج در مجموع ۵۶۴ کیلوگرم فرآورده های دامی  غیرقابل استفاده که غالب آنها گوشت مرغ بود، کشف و ضبط شده است.

ورمقانی با اشاره به لزوم همکاری و مشارکت مردم در راستای برخورد با هرگونه تخلف در عرضه فرآورده های دامی غیرقابل استفاده، گفت: انتظار می‌رود که اقشار مختلف مردم در این راستا ما را برای انجام رسالت های کاری خود به بهترین شکل ممکن یاری کنند.