۴۴۴۸ طرح در کردستان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی دریافت کردند

برهان صلواتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها ۳۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طریق بانک های عامل استان تا کنون پرداخت شده است که با اجرایی شدن آنها زمینه ایجاد هفت هزار و ۲۲۲ شغل جدید فراهم شده است. وی با اشاره به وضعیت طرح […]برهان صلواتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها ۳۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طریق بانک های عامل استان تا کنون پرداخت شده است که با اجرایی شدن آنها زمینه ایجاد هفت هزار و ۲۲۲ شغل جدید فراهم شده است.

وی با اشاره به وضعیت طرح های معرفی شده به بانک، افزود: پرداخت تسهیلات کلیه طرح های معرفی شده به بانک نیازمند ۵۴۴ میلیارد تومان اعتبار است که با تامین آن می توان در مجموع ۱۱ هزار و ۴۳۶ اشتغال جدید ایجاد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: شهرستان سنندج هزار و ۵۵۴ طرح با ۱۲۰ میلیارد تومان و ایجاد دو هزار و ۸۳۱ فرصت شغلی را به بانک های عامل ارسال کرده که تا کنون ۷۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به هزار و ۴۶ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال هزار و ۹۹۴ نفر را فراهم کرده است.

صلواتی یادآور شد: دیواندره با ۸۶۴ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۶۴ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال هزار و ۴۱۸ نفر فراهم می شود و این در حالی است که تا کنون ۷۴۲ طرح با دریافت ۳۹ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال هزار و ۹۲ نفر را فراهم کرده اند.

وی بیان کرد: شهرستان سروآباد ۷۸۴ طرح با ۲۹.۴ میلیارد تومان و ایجاد هزار و ۶۰ فرصت شغلی را به بانک های عامل ارسال کرده که تا کنون ۲۳.۷ میلیارد تومان به ۷۰۶ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۹۳۰ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: شهرستان قروه با ۵۵۸ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۴۸.۶ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال ۸۵۶ نفر فراهم می شود و این در حالی است که تا کنون ۳۲۱ طرح با دریافت ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۵۶۹ نفر را فراهم کرده اند.

صلواتی اظهار داشت: شهرستان کامیاران ۵۰۳ طرح با ۵۹.۶ میلیارد تومان و ایجاد هزار و ۶۶۳ فرصت شغلی را به بانک های عامل ارسال کرده که تا کنون ۳۲.۳ میلیارد تومان به ۳۱۳ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۵۸۴ نفر را فراهم کرده است.

وی افزود: شهرستان دهگلان با ۴۷۴ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۶۶.۱ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال ۸۴۸ نفر فراهم می شود و این در حالی است که تا کنون ۳۶۵ طرح با دریافت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۴۳۷ نفر را فراهم کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: شهرستان سقز ۳۸۵ طرح با ۴۱.۲ میلیارد تومان و ایجاد ۷۳۶ فرصت شغلی را به بانک های عامل ارسال کرده که تا کنون ۳۳.۶ میلیارد تومان به ۲۵۶ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۵۷۹ نفر را فراهم کرده است.

صلواتی یادآور شد: شهرستان مریوان با ۳۹۸ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۴۸.۳ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال هزار و ۳۰ نفر فراهم می شود و این در حالی است که تا کنون ۲۵۸ طرح با دریافت ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۴۳۸ نفر را فراهم کرده اند.

وی بیان کرد: شهرستان بیجار ۳۹۰ طرح با ۴۰.۲ میلیارد تومان و ایجاد ۵۷۸ فرصت شغلی را به بانک های عامل ارسال کرده که تا کنون ۱۸.۱ میلیارد تومان به ۲۲۵ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۲۸۷ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: شهرستان بانه با ۳۰۳ طرح در جایگاه آخر است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۲۷.۳ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال ۴۱۶ نفر فراهم می شود و این در حالی است که تا کنون ۲۱۶ طرح با دریافت ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۳۱۲ نفر را فراهم کرده اند.