۴ پلاک از اراضی کشاورزی استان کردستان رفع تداخل شد

بازدیدهای میدانی کارشناسان از 4 پلاک اراضی کشاورزی

به گزارش بانه نیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، پیمان ملکی ار اولین جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات استان کردستان در سال جدید، اظهار داشت: این چهار پلاک در شهرستان های قروه پلاک قصلان، سروآباد پلاک های خانقاه رزآب و رزاب و شهرستان سنندج پلاک شیخ وجیم قرار داشت.

وی اضافه کرد: بعد از نقشه برداری و بازدیدهای میدانی و نیز جلسات متعدد با کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و دیگر دستگاه های مرتبط  از چهار پلاک مذکور حدود ۳ هزار و ۴۸۹ متر مربع اراضی غیر ملی و حدود ۳ هزارو ۶۹۴ مترمربع هم اراضی ملی تشخیص داده شد.

این کمیسیون با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، و با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی و مدیر امنور اراضی سازمان برگزارشد.

دبیرخانه کمیسیون رفع تداخل اراضی استان کردستان در مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان کردستان بوده و تا اکنون تعداد ۲۰۵ پلاک از اراضی استان کردستان رفع تداخل شده است.

انتهای پیام/