رئیس بنیاد مسكن بانه

۲۵ میلیارد ریال اعتبار به روستاهای بانه اختصاص یافت

رئیس بنیاد مسكن بانه گفت: از محل اعتبارات تملك دارایی استان و اعتبارات ملی 25 میلیارد ریال برای تكمیل زیر ساخت های عمرانی روستاهای این شهرستان اختصاص یافت.

بختیار خدری روز جمعه در گفت و گویی اظهار داشت: این اعتبارها برای تكمیل زیرساخت های روستایی شامل تكمیل پروژه آسفالت معابر روستایی، تكمیل پروژه های روستایی، تكمیل پروژه بوم گردی روستای پیاوین و مطالعه بازنگری طرح های هادی روستایی اختصاص یافت.

وی گفت:از این میزان اعتبارات ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به پروژه بوم گردی روستای پیاوین اختصاص یافته كه در چند مرحله شامل سنگ فرش معابر و نمای ساختمان ها به شیوه سنتی اجرا می شود.
رئیس بنیاد مسكن بانه به دیگر اعتبارات اختصاص یافته به روستاهای شهرستان اشاره كرد و افزود: ۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تملك دارایی شهرستان نیز به تكمیل آسفالت معابر۱۱ روستای شهرستان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: ۹ میلیارد ریال نیز به تكمیل طرح های روستاهای مامال، ترخان آباد، قاضی برد، رشید قلعه، ولی آباد و ننور اختصاص یافته و ۳ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال نیز به مطالعه بازنگری طرح های هادی برخی روستاها اختصاص یافت.

خدری گفت: در سال گذشته هشت هزار و ۱۶۰ جلد سند روستایی صادر شده و امسال نیز در این بخش تعداد زیادی متقاضی ثبت نام كردند و این پروسه همچنان ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به خسارت زلزله سال ۹۶ اشاره كرد و اظهار داشت: در سال ۹۷ برای تعمیر و بازسازی واحدهای آسیب دیده ناشی از زلزله ۶۹ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال در قالب ۴۱۳ فقره تسهیلات و ۶ میلیارد و۷۱۰ میلیون ریال نیز به صورت بلاعوض پرداخت شده است.