رئیس دانشگاه کردستان

معرفی استاد دانشگاه کردستان به عنوان سرآمد علمی کشور

رئیس دانشگاه کردستان گفت: پروفسور "محمدرضا ستاره" از اساتید صاحب نام این دانشگاه در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.

رحمت صادقی گفت: فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد ۱۰۰ نفر از محققان کشور را در سال ۱۴۰۰ به عنوان سرآمدان علمی انتخاب کرد که پروفسور “محمدرضا ستاره” نیز در این فهرست قرار گرفته است.

صادقی افزود: به این افراد با توجه به اعتبار علمی و رتبه آنها، حمایت‌هایی شامل پژوهانه نقدی، گرنت استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی و امتیاز جذب پژوهشگر پسادکتری اعطا خواهد شد.

رئیس دانشگاه کردستان یادآور شد: این دانشگاه با تمام توان و ظرفیت‌های خود از اساتید حمایت کرده و برای کمک به ارتقای آنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

پروفسور محمدرضا ستاره دارای مدرک دکترای تخصصی فیزیک نظری و عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه کردستان است و سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.

انتهای پیام/