رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بانه

بیش از ۸۵ میلیارد ریال برای طرح‌های آبخیزداری بانه هزینه شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بانه گفت: برای احداث سدهای گابیونی و ملاتی در بخش نمشیر این شهرستان ۸۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال هزینه شد تا ۱۰ هزار و ۸۳۹ متر مکعب سدهای گابیونی و پنج هزار و ۴۳ متر معکب سدهای ملاتی احداث شود.

عثمان افتخاری روز پنجشنبه در گفت وگویی با اشاره به اینکه ۶۷ درصد عملیات اجرایی سدهای بخش نمشیر انجام شده اظهار داشت: با انجام طرح های مطالعاتی کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزی داری و مکان یابی این سدها احداث می شود که نقش مهمی در ذخیره سازی آب، جلوگیری از فرسایش خاک و جلو گیری از سیلاب دارند.

وی با بیان اینکه در پنج سال اخیر ۵۷ سد در بخش نمشیر احداث شده گفت: با احداث این سدها آب چشمه نیز افزایش می یابد چراکه این آب در خاک نفوذ می کند و از دسترس خارج نمی شود و این سدها در آینده نیز پشتوانه ای برای زمین های کشاورزی می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بانه با بیان اینکه اعتبارات احداث این سدها از محل اعتبارات ملی و صندوق توسعه تامین می شود، گفت: احداث سدهای گابیونی و ملاتی در بخش ننور و نمشیر بانه از سال ۱۳۸۵ آغاز شده که این سدها به صورت مکانیکی، گابیونی، ملاتی و بیومکاینکی اجرا شده است.

افتخاری با اشاره به اینکه در بخش نمشیر نیز از سال ۱۳۹۷ این پروژه ها اجرایی شد افزود: در سال های اخیر این پروژه ها در روستاهای شهینان، کشه نه، منیجلان،زیویه، پیاوین، بیلو، سپیدار و نجنه علیا این پروژه ها اجرا شده و ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی به پروژه زیویه در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، در سال ۱۳۹۹ نیز ۲۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال و در سال گذشته نیز ۲۱ میلیارد ریال به این پروژها اختصاص یافت.

وی گفت: سال گذشته در بانه ۲ هزار متر معکب سد گابیونی و ۲ هزار و ۶۰۷ متر مکعب سدهای ملاتی و در سال ۹۸ نیز ۲ هزار و۶۰۰ متر مکعب سد گابیونی و ۲ هزار ۴۳۶ متر معکب سد ملاتی و در سال ۱۳۹۹ نیز چهار هزار۲۰۸ متر معکب و ۲ هزار و ۳۱ متر معکب گابیونی احداث شده است.

 

انتهای پیام/